DUŠE, VĚDA A TAK

Chci vás upozornit na duchovněji orientované stránky :  ŽIVOT JE PRČA

 

Reinkarnace a podstata reality

Co je to duše a jak souvisí stav lidské duše se zdravím? Velmi úzce! Vliv psychiky na nemoci těla a 7 emocí, které nám poškozují zdraví
18.10.2015 Me 21 komentáře
MuDr. Vladimír Vogeltanz dosvědčuje vliv psychiky na nemoci těla
Patnáct let jsem pracoval jako lékař v nemocnici. Operoval jsem a léčil farmaky nemocná těla svých bližních metodami oficiální medicíny. Od roku 1990 jsem zároveň zkoušel i mnohé metody tzv. alternativní medicíny. Studoval jsem je, praktikoval a postupně opouštěl a ponechával si jen esenci poznání a intenzivně studoval esoterní prameny.

Došel jsem k závěru, že (současná oficiální) medicína vědecká i většina metod alternativních má jednoho společného jmenovatele – aktivitu léčícího a pasivitu nevědomého nemocného.

V roce 1993 jsem se dvěma atestacemi opustil místo zástupce primáře a odešel z oficiální medicíny. Vědomosti a zkušenosti o trojí podstatě člověka (duch–duše–tělo) získané do té doby, nedovolily mému svědomí zůstat v systému pouze materialisticky orientované medicíny, jejíž představitelé odmítali i jen uvažovat o prioritě ducha před hmotou a o duševně duchovních příčinách nemocí těla vůbec.

Ale já už jsem za ty roky vyslechl stovky životních příběhů lidí, jejichž pokřivené vztahy jednoznačně vyústily do nemoci těla. Už jsem dokázal „předvídat“ z nemravných vztahů diagnózu a naopak z diagnózy nemravnost vztahů. Začal jsem chápat, že jen odoperováním příznaků nemoci v těle neřeším skutečnou nemoc ukrytou v duši…

MUDr. Vladimír Vogeltanz

http://www.etikoterapie.com/clanky-a-uvahy

Jak vzniká nemoc doopravdy?
Kdyby se mě na začátku mé medicínské praxe někdo zeptal, jak a kde vzniká nemoc, vysypal bych asi ze sebe naučené fráze o zákeřných bakteriích, které napadají nevinné orgány a způsobují příznaky nemoci dle náhodného výběru, nebo jak chybějící enzymy či hormony a podobně nedovolí zdárnou funkci organizmu, či jiné podobné materialistické myšlenky. Dnes po patnácti letech praktikování klasické medicíny, ale hlavně po dalších osmnácti letech jejího nepraktikování a rozvíjení etikoterapie, bych asi řekl, že nemoc vzniká kdesi hluboko v našem nitru, učiníme-li chybu při formování našeho postoje k životu. Kdy rozhodnutím naší svobodné vůle se odkloníme od přímého směřování k radosti ze života, tvorby a vděčnosti za užívání darů. A sklouzneme ke kritice okolí nebo sebe a radost se vytratí…

Zkusme si vzpomenout, v jak radostném rozpoložení jsme se nacházeli před objevením prvních příznaků našich neduhů 😉 Ale upřímně! Co bylo v hloubce? Mrzuto, lítostivo, truchlivo, ukřivděno, či převládal hněv, vztek až nenávist. Zkrátka mraky jakých emocí zakryly hřejivé slunce radosti a štěstí? Co udupalo láskyplné přijímání světa kolem nás? Byli jsme vůbec někdy v takovém láskyplném stavu?

A jaký láskyplný vztah k životu (sami-k-sobě!) máme právě teď? Tak pozor! Co se stalo naším zvykem?! Nemoc jenom „komentuje“, jakým jsme člověkem.

Podívá se tomu na kloub nebo na zoubek a dochází k závěru, zda potřebujeme přes prsty nebo přes hlavu, aby se nám rozsvítilo. A co uděláme my, nevděčníci? Nadáváme, proč zrovna já, když ten a ten je přece horší a nedostal nemoc.

Jdeme pak, kam jinam, než k lékaři a tam slyšíme fráze o zákeřných mikrobech či chybějících elementech a podobně, anebo dokonce vůbec nic o příčině své nemoci. Zato ale hodně o jediné možné léčbě v tabletách či injekcích.

A užíváme! Je nám to líto, je nám mrzuto, či máme zlost a zuříme. Nic jsme nepochopili. Pořád ne a ne se rozsvítit a konečně začít s uzdravováním příčiny, kterou bychom bez světla nemoci dál přehlíželi.

Takže jak to bylo na začátku? O tom vznikání nemocnosti, kdesi v hloubce nás samých, při formování nemocného postoje k životu? V čem byl ten váš postoj nemocný?…

MUDr. Vladimír Vogeltanz

http://www.celostnimedicina.cz/etikoterapie-uvahy-o-vznikani-nemoci.htm

Hledání podstaty ne-moci
Současná medicína se tvrdošíjně rozvíjí v duchu materialistického světonázoru. Důraz klade na doslova rozpitvání člověka na jednotlivé buňky a atomy hmotného těla. Přesto skutečnou podstatu onemocnění nenalézá, a touto cestou ani nemůže!!

Vždyť ani léky ani operacemi nebývá nemoc skutečně odstraněna. Její příčina zůstává totiž neoslovena a ne-mocný i po průchodu kolosem zdravotnictví není často vůbec zdravý, ani mocný…

Dokonce bývá i nabádán, aby se s nemocí naučil žít – samozřejmě za podpory léků a pod monopolní kontrolou lékařů a farmaceutů (viz diabetici, epileptici, kardiaci, hypertonici …). Stává se tak zmanipulovaným – mnohdy doživotním – konzumentem produktů „průmyslu akademické medicíny“.

Zmanipulovaný proto, že je přesvědčený, že to tak je v pořádku, že odpovědnost za jeho zdraví převzali odborníci, které si platí, a má tak své zdraví pojištěno. Cui bono?! (komu ku prospěchu?).

Tak se stalo normálním a samozřejmým, že čekárny zdravotnických pracovišť a lékáren se denně plní opakované kontrolovanými, ale stále ne-mocnými nemocnými. Stalo se zvykem, že noví a noví ministři zdravotnictví konstatují krizi systému zdravotnictví a krizi jeho financování, aniž by byla konstatována její skutečná příčina…

MUDr. Vladimír Vogeltanz

http://www.celostnimedicina.cz/etikoterapie-hledani-podstaty.htm

Řešení existuje!
Jak souvisí stav lidské duše se zdravím?
Etikoterapie, tak jak o ní píše Jan Cindler, vychází z vlivu negativních emocí na duši. Jestliže je pro nás zdraví nejdůležitější a známe 7 nejdůležitějších emocí pocitů, které nám zdraví poškozují, pak si každý sám dovede pohlídat, aby mu některý z nich nevletěl do duše a nevzal mu zdraví.

Emoce nebo pocity?
Čeština je bohatý jazyk a díky synonymům snadno dochází k nepřesnostem i nepochopením… Proto hned na začátku musíme provést jedno upřesnění:

Z hlediska správného pochopení problematiky je nebezpečná záměna EMOCÍ s POCITY. Ne NENÍ to JEDNO!

V případě ega, resp. těla, je nutné mluvit o emocích!! EGO PRODUKUJE EMOCE.

Není to tedy tak, že by pocit vletěl do duše… je to přesně naopak — původcem emocí je tmavá polovina duše!

S tímto upřesněním je třeba studovat Jana Cindlera a brát při tom v úvahu tuto záměnu „pocitů“ za emoce! (Možná se ale tato záměna stala díky nepřesnému překladu citovaného textu a pan Cindler je v tom nevinně?)

Jan Cindler užitou psychologii praktikuje od roku 1991, má certifikaci Wiesbaden Academy of Psychotherapy a ve své přednášce o tzv. etikoterapii přináší spoustu užitečných informací. Staňme se lékaři sama-sebe!

Negativní emoce v etikoterapii
Závist,
nenávist,
křivda,
zloba,
lítost,
strach,
trápení se pro jiné.
Tělo je jen obalem duše člověka
Jakmile některou z těchto emocí pocitů lidé „pustí do svého nitra“, tak za všechny následky nesou sami zodpovědnost. Už Sokrates říkal, že tělo je jen obalem duše. Jakmile onemocní duše, onemocní i tělo. Všechny z tisíce diagnóz, které známe, vznikají, když se poškodí lidská duše…

Upřesnění pojmu lidská duše
Co je to lidská duše? Jak s ní spolupracujeme? Pokud ji nechápeme tak, že s ní můžeme spolupracovat, tak se dál nedostaneme.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Pozn. redakce: V předchozích dílech jsme provedli důkladný rozbor pojmu duše a ukázali jsme dokonce vědecké důkazy existence lidské duše » Na základě toho musíme uvést ještě jedno upřesnění:

Naše duše nesídlí v oblasti solar plexu. V této oblasti je centrum vědomí těla, neboli ega — což je pouze jedna, tmavá, jinová polovina duše »

http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/
Naše vědomí těla (ego) nikoliv duše sídlí v oblasti Solar Plexu (sluneční pleteni) pod hrudní kostí uprostřed. Není v člověku většího bohatství, jako je jeho duše. S duší je třeba spolupracovat. Když se o duši nestaráme, potom to vede k psychosomatickým chorobám — to už se dnes připouští, i když velmi opatrně.

Pro každého je nejdůležitější jeho zdraví. Pro každého, komu je víc jak 18 let, je nejdůležitějším člověkem v jeho životě on sám.

Miluj sám-sebe — to není pýcha ani sobectví!
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Pozn. redakce: Vážení a milí čtenáři, prosím pěkně, povšimněte si, že pan Cindler dochází k naprosto stejnému kořeni problémů, na který vás dlouhodobě upozorňuje i Pavel Karpeta.

Pan Cindler vám už ale bohužel přesně neříká, který „sám“ má mít rád „sebe“ — zapomíná totiž vysvětlit, že na solar plexu sídlí jen jedna polovina duše — a přesně tuto jinovou polovinu musí mít ta druhá jangová polovina ráda. Je to vlastně velmi prosté, když objevíte tuto základní pravdu o psychice… Pokud jste na tomto místě přečetli předchozí text s vysvětlením o duši, tak už přesně víte o čem je řeč… ragauian.cz vám ovšem na rozdíl od ostatních přináší přesnou znalost toho, jak to uvnitř psychiky funguje a také návod jak s tím pracovat »

http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/
Žijme v přítomnosti, tady a teď
Kdosi moudrý řekl: Ať myšlenka neopustí místnost, ve které jsme. Když si uvědomíte, že máte tendence řešit věci zpětně, bavit se o tom, co bylo… nebo utíkáte do budoucnosti a co bude, když… Tak vždy utíkáme dopředu nebo dozadu, a jen proto, neboť nechceme být tady a teď. Když utíkáme nazpět, tak tam už nejsme, jsou to tedy jenom vzpomínky. Když utíkáme dopředu, tak tam ještě nejsme. To je hypotéza. Ale když řeším TEĎ, tak jsem TADY. Když máme nepořádek v duši, tak nechceme řešit teď, neboť do toho bychom museli zahrnout sebe a uvědomit si svůj stav. Toto jsou kroky, kterými se člověk dostává k pravdě o sobě. Když se přinutíte tady a teď, zjistíte: jeden nevyřešený problém, druhý, třetí – a obecně to nazveme stres. Módní slovo, lidé se ho chytají, vytváří si antistresové programy, přičemž není možné zachraňovat člověka, pokud se on sám zachraňovat nechce. Nemluvíme o tom, že stres je také všechno zahrnující a nic neříkající slovo.

Vytvářejme si takový vztah k sobě, abychom viděli především vstupní problém, který můžeme zvládnout a do problémů, do kterých ještě nemůžeme vstoupit, je třeba nechat na později. Tak se dostáváme k elementárnímu chápání sebe samého. Aby člověk měl motivaci, jak s tím zacházet a potom to posuneme dál. Jakmile se o to nebudeme starat, začne nám to přerůstat přes hlavu, dušička se začne lámat a začnou to odnášet orgány.

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo
Nejlépe jsou na tom lidé, kteří vnímají stav duše. Tedy vnímají pohodu anebo nepohodu. Když člověk nechce vnímat stav nepohody anebo je nepohody příliš mnoho, musí dojít k něčemu, co ho posune do jiných zážitků.

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

 

Každý orgán v těle má mimo svého fyziologického poslání také svojí duchovní dimenzi.

Pozn. redakce 1: Skeptická materialistická encyklopedie nám říká, že akupunktura je léčebná metoda, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly. Tyto body leží na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle této metody proudí životní energie tzv. „čchi“ a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku této energie a odstraňovat ji. Navzdory značnému úsilí se materialistické vědě zatím nepodařilo prokázat existenci akupunkturních bodů a drah, výsledky klinických zkoušek pak svědčí spíše proti tomu, že by měla akupunktura efekt větší než placebo.

Pozn. redakce 2: Pokud se člověk zamyslí nad tzv. placebo efektem, tak mu dojde, že tento placebo efekt je vlastně důkazem toho, jakou sílu má lidská mysl. Tento efekt je další důkaz toho, co se vám Ragauian.cz snaží od počátku ukázat: „Když dva uzavřou mír v jednom domě, získají sílu pohnout horou.“ Jinými slovy: Prací na svém nitru, láskou a znovu-sjednocením sebe-sama získáte výsledky, které předčí všechny ostatní léčebné metody. Uzdravme sama-sebe, svou duši, a ostatní dostaneme jako bonus! Lidská duše ty schopnosti prostě a jednoduše má. Stačí je využít!

Žaludek, tlusté střevo trpí strachem -> bolesti svalů
Např. žaludek a tlusté střevo jsou ovládány strachem. Např. se začínají objevovat nějaké problémy s tlustým střevem – hemoroidy, zácpy. Kdo ví něco o meridiánech, které kontrolují svaly nebo svalové skupiny a dávají informaci dříve, než se tento orgán začne rozpadat, ví, o čem hovoříme. Přes meridián tlustého střeva nás může bolet rameno. Půjdeme k lékaři a on poví, že je to léty a píchne nám injekci. Tím se sice otupí bolest, což je řeč těla – tedy zatlačíme projev těla, ale vznikne následný problém – ledviny (podle pěti elementů tlusté střevo vyživuje ledviny a jeho párový orgán, močový měchýř).

Ledviny a nevyrovnaný mezilidský vztah -> ledvinové kameny -> otékají kotníky, problémy s dýcháním
Ledviny se energeticky oslabí kvůli neuspořádaným mezilidským vztahům. Nejde vždy o to, či jste s někým pohádaný. Jde o to, koho si nosíme v sobě, koho nemůžeme zpracovat, kdo nám vadí. Nevyrovnaný mezilidský vztah vede k vnitřní agresi, to vede k nadprodukci adrenalinu a ten se usazuje v ledvinách. Z toho jsou ledvinové kameny. To ale pokračuje přes meridián ledviny – otékají kotníky nebo je problém s dýcháním, bolest za hrudní kostí.

Chřipka, rýma, nachlazení, gynekologické problémy jako následek problému ledvin
Co je to chřipka? Jsou to neuspořádané ledviny. A do toho přijde bacil. Normálně jsme schopní zpracovat kde co, ale v momentě, kdy je něco neuspořádané, stačí jakýkoliv závan a máme chřipku.

Začínám mít rýmu a prochladl jsem. Podstatné je to, že mi teče z nosu, něco nebo někoho jsem někde nezvládl, scvrkly se mi ledviny. Já bych měl hledat, co kde mám něco nevyřešené a tím se zmizí problém s rýmou. Toto je hledání cesty k sobě. Když se „rozběhnou“ ledviny a močový měchýř, u žen začnou gynekologické problémy, u mužů problémy s prostatou. Toto je též jedna z dvou příčin neplodnosti. Problém prostaty může např. spočívat v tom, že jsou nepořádky mezi nemocným a např. jeho tchýní. Neumí se domluvit, stále ho to štve…

Na ledviny navazuje močový měchýř -> problémy se zády
Po ledvinách pokračuje močový měchýř. Dráha močového měchýře začíná mezi očima, jde přes hlavu, tam se to rozchází a kontroluje zádové vzpřimovače a točí se. Zdvojená dráha se spojí pod kolenem a končí pod malíčkem na noze. Celá záda jsou problémem močového měchýře. Jeden problém ze sta je skutečný problém se zády. Jinak je to záležitost zádového svalstva, které na základě toho, že přes ně prochází dráhy močového měchýře a které paralyzují tyto svaly, nám znemožní pohyb /hexenšus, ústřel/. Je to záležitost svalstva. Záda nebolí. To jsou omyly, které medicína produkuje, aby nemusela akceptovat energetické souvislosti v těle. Jiné je, když jsou polámané obratle, dochází k jejich vydření, když je velký nedostatek vápníku nebo vzniká Bechtěrev. Ale to jsou výjimky.

K egu patří 6 základních orgánů
K egu na solar plexu patří 6 základních orgánů: žlučník, játra, slinivka, slezina, žaludek a nadledvinky. Když dušička začne strádat, orgány jeden za druhým začínají vypovídávat službu nebo aspoň zhoršují svojí aktivitu.

Žlučník a játra „pohlcují“ zážitkové problémy -> migrény, bolesti hlavy
Žlučník a játra jsou tzv. lapači všech našich zážitkových problémů. Trápí vás něco? Naštval vás někdo? Nemůžete někomu něco odpustit? Půjčil jste někomu peníze a nevrátil vám? Chce si někdo půjčit peníze a nechcete mu jich dát? Hryže vás žlučník. Proto, neboť se stavíme do polohy napětí.

Žlučník je sice po pravé straně, ale dráha žlučníku začíná při vnějším očním koutku a jde přes hlavu. Proto vznikají migrenózní stavy, bolí hlava – tzn. potíže se žlučníkem. Probouzíte se v noci? Mezi 23. a 1. hodinou v noci je jeho největší aktivita, takže proto se probouzíme. Když má někdo ráno pocit, že vidí hůře, je to proto, neboť usínal s nějakým problémem. A trvá to nějaké dvě hodiny, než se rozkouká. Je to už na hraně, když člověk funguje jakž takž bez brýlí, ale už žlučník upozorňuje, že se začíná trápit a je v nás problém, který nemáme vyřešený.

Dráha žlučníku kontroluje šíjové svalstvo, rameno, mezižeberní svalstvo, kyčelní klouby, kolena -> křeč šíje, problémy s kyčelními klouby a koleny
Dráha žlučníku vychází ze spodiny lebeční a kontroluje nám šíjové svalstvo. To, čemu se říká krční páteř, s krční páteří nemá vůbec nic společného. Jde o křeč šíjového svalstva. Zatuhnou – žlučník volá o pomoc. Kdo má vyoperovaný žlučník, nevyřeší vůbec nic, neboť energetické dráhy žlučníku zůstávají do konce života. Žlučníková dráha prochází ramenem, kontroluje mezižeberní svalstvo, ale také kyčelní klouby a kolena.

Problémy s kyčelním kloubem jsou jednoznačně žlučník. O kolena se mimo žlučníku ještě dělí játra a slezina. Když se vyrábí totální endoprotézy, určitě jich není třeba tolik. To, že kloub bolí, to není záležitost opotřebovaného kloubu, to jsou bolesti všeho okolo.

Před problémem se nedá utéct. Musíte vyřešit svou psychiku
Před problémem se nedá utéct. Jak ho nebudete řešit, jestli ho nepojmenujete, tak se nezruší. Křivda cvičí s každým třetím.

Lítost -> způsobuje rakovinu
Lítost je nejzrádnější pocit, který existuje. Všechny ostatní pocity se dají člověku vymluvit, ale lítost ne. Okolo lítostivého člověka se chodí jako okolo malomocného, aby se o něho nikdo neotřel, neboť on je lítostivý a z lítosti je nejvíc rakoviny.

Strach je emoce, která nemá žádnou hodnotu
Strach je pocit, který nemá žádnou hodnotu. Trápit se pro jiného je nesmysl, protože my můžeme pomoct jinému, ale trápit se za něj nemá význam. Jak problém, který vnímáme, s námi cvičí a my ho najdeme, protože ho chceme najít, a pojmenujeme ho – problém se vyřeší. Křivda – on nám sice ublížil, ale zastřelit ho nemůžeme, ani přejet autem, asi mu budeme muset odpustit. Bez odpuštění není uzdravení. To není problém toho člověka, to je váš problém. Je třeba pojmenovat to, co mě rozhodilo, co mě trápí a dát tomu název. Pojmenovaný problém přestává být problémem. Pojmenováním problému se dostáváme v 90% zpět do pohody. Jsou ale lidé, kteří prošli v životě všeličím a nepoučili se. Chodí jako na připínáčcích, přitom je rozhazují dál a stěžují si, jaký mají těžký život. Musíme se pustit do pojmenování elementárních příčin našich nešťastných pocitů.

Játra poškozují tyto emoce: lítost, úzkost, strach, zloba, zlost, ukřivděnost -> játra nemají energii, výsledkem je nízký krevní tlak, mohou být ovlivněny i plíce a srdeční obal, zákaly na očích
Játra. Je to největší tkáň v těle. Když nedostávají dost energie, už je to vážné a nastartují další problém – plíce, srdeční obal. Proto jsou časté noční úmrtí (mezi 1.00 a 3.00 hodinou v noci mají játra největší aktivitu). Když játra začnou a nemají dost energie, lidé mívají v noci křeče, probouzí se v noci, neboť jim je zle, protože si játra seberou energii ze srdce a srdce se zastaví. Přes játra prochází úplně všechno. Každý z nás tam má nasbíraných mnoho nešťastných věcí a proto si musíme „hlídat“ destruktivní pocity.

Přes játra jde lítost, úzkost, strach, ale též zloba, zlost, křivdy a játra se stará také o nízký krevní tlak. Ledviny vyrábí vysoký krevní tlak, játra nízký. Ve spojitosti s játry se projevuje nedostatek hořčíku (modřiny) a když máte nedostatek železa, máte chudokrevnost – špatně se přenáší kyslík do mozku a jste unaveni. Únavový syndrom je záležitostí nedostatečné funkčnosti ledvin.

Nejhorší je to, že játra nebolí. Když jiné orgány upozorní bolestí, játra nikdy. Mohou se pouze nafukovat. Ale mezitím pokazí, co se dá, protože když játra dobře nefungují, tak se zhoršuje se metabolizmus. Plynatost, meteorizmus, bublání v těle, sklony k průjmům, nechutenství (v pudu sebezáchovy mají nadprodukci šťáv v žaludku, ten pak odmítá stravu), až po nedostatečné čistění tkání, neboť je nedostatečný krevní tlak, takže se nečistí tkáň. Hrozí, že lymfa, která je vytlačovaná z vlásečnic krevního systému do tkáně, se někde zastaví, vznikne z toho lymfatický uzlík, z čehož je dále nádor.

Oční zákaly i stařecké skvrny jsou od jater
Glaukomické změny na očích – zákaly. To je též od jater. Skvrny – hovoří se tomu stařecké skvrny. Ne, to jsou jaterní skvrny. Nejsou závislé na věku, jsou závislé na stavu duše. Proč se přisuzují starší generaci? Stáří rodiče si mysleli, že když dají dětem všechno, že se dočkají vděčnosti, ale to je velký omyl. Je to záležitost trápení se, strádání, atd.

Pozn. redakce: Opakovaně upozorňujeme, že plození potomstva není hlavním cílem našeho pobytu na Zemi — to si myslí jen věřící ve hmotu! My jsme tady především kvůli své duši. Tohle je škola pro duše. Pochopte prosím!

Slezina je poškozována emocí osamělosti -> bolí kolena z vnitřní strany
Slezina a slinivka. Slezina je orgán, o kterém se ještě před takovými 10 lety hovořilo, že je celkem zbytečná a když se nevědělo, kde se chytit problému s krví, tak se slezina vyoperovala. Neboť slezina je odstředivka pro odstraňování právě lymfatických nečistot (lymfa je tělová míza, tekutina). Lymfa se uvolňuje z krve a je tlačená přes svalová vlákna, nabaluje na sebe tuky, cukry, kde co, na druhé straně jsou to vlásečnice žilného systému, které to do sebe naberou. Nečistoty se protlačí přes slezinu, slezina je vytáhne a tak to v těle funguje. Když slezina začne chátrat, důsledky jsou zřetelné, neboť z krevního řečiště se stala stoka. Poškození sleziny nastává pocitem osamělosti. Díky tomu bolí kolena z vnitřní strany a cítíte to při chůzi z kopce nebo ze schodů. Když nás bolí kolena do kopce, jsou to játra a žlučník.

Úzká cesta do svého nitra! To je řešení! Dejme si otázku: kdo mi chybí, proč se trápím?
Když se Vám to stane a Vy víte, o čem je řeč, dobře je dát si otázku: kdo mi chybí, proč se trápím? Opět je to otočením se do svého nitra. Uvědomte si, že si zase vytvářím v sobě nějaký nepořádek, který je mým produktem a vůbec mi nikdo cizí nemusel ublížit. Všechno je našim produktem. Celé přežívání života v srdci.

Emoce lítosti ničí pankreas -> následně může vzniknout i rakovina
Když si vytvořím těžký pocit lítosti, křivd, tak je život jedno velké slzavé údolí. Udělejme si pořádek v sobě, abychom jsme se zbavili příčin potíží a v těchto intencích pak funguje naše pohoda. Nehovoříce o tom, že co jsme, to vyzařujeme. Když jsme v pohodě, tato pohoda z nás vyzařuje a takové lidi potkáváme. Potkáváme se se stejnými lidmi – rovný rovného si hledá.

Někteří již vědí, že existuje duchovní zákon o „přitažlivosti stejnorodého“ — nu a to je přesně o tom samém 😉

Pojem stařecká cukrovka – není pravdivý, děje se to proto, neboť ve vyšším věku je nejčastější útok zmíněné emoce. Děti odešly, nechaly nás tak. Toto neštěstí v podstatě oslovuje pankreas. Pankreas se nerozpadne z jiného důvodu než z vnitřního neštěstí. Když není tak velmi dramatické, tak v pankreasu zůstane, ale když je neštěstí rozsáhlé, vzniká z něj rakovina. To, že v tomto místě začne chaotický výboj buněk, to už je další věc.

Nikdo, kdo je nemocný, si nezaslouží politování. Nemocnému máme pomoct, ale nesmíme ho litovat. To je to stejné, jako když se kolega opije někde v hospodě a my budeme nad ním plakat. Nebudeme, odsoudíme ho. Velmi rychle. Je třeba se naučit se podívat na svět střízlivě. Proto hledejme cestu k sobě, rozpouštějme v sobě vnitřní tenze. Komu to nejde, tak se snažte – najděte si někoho na komunikaci, je třeba zvolit nějaký způsob, neboť nedá se stále jít jedním směrem.

Nadledviny začnou zlobit, když je problém se žlučníkem a játry -> alergie, AIDS
Nadledviny. Je to nejcitlivější orgán endokrinního systému. Vyrábí 60 látek. Patří sem všechny anti alergeny. Díky funkčnosti nadledvinek nebudou mít děti alergii a ani vy. Nebude vitiligo, padání vlasů, AIDS, SARS, atd. Máme v sobě všechno. Nadledviny začnou vynechávat tehdy, když je problém se žlučníkem a játry. Tím se nabourá základní funkce hormonů, feromonů, atd. Začínáme ztrácet náladu. Přes „pořádek“, který se v nás děje, přestávají se produkovat hormony „zodpovědné“ za naši náladu.

Už jen zamyslet se sám nad sebou je obrovský start pro člověka, už jen to chtění: chtít začít řešit můj vztah. Přeci jen tím, že si nebudeme připouštět věci, které nemůžeme změnit.

Připomínám Františka z Assisi, který říkal: Bože, dej mi pokojnou mysl, abych přijal věci, které změnit nemůžeme. Dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit můžeme. A dej mi moudrost, abych rozlišil jedno od druhého.

Když máte nějakou zlou myšlenku, časem na ni zapomenete, ale už ji máte v sobě a ona s vámi pracuje. Zkuste je napsat na papír, jakýkoliv negativní problém, neboť už tím se toho problému zříkáme. Je to vaše cesta, jak začít se sebou dělat pořádek. Je to jeden z prvních kroků.

Srdce je ovlivněno úzkostí, strachem -> píchání na srdci
Srdce. Srdeční obal. Plíce (4. čakra). Skutečných problémů se srdcem nebývá až tak mnoho. Spíše jde o jeho okolí. Perikard – osrdečník je spojený se stavy úzkosti a lidé to přenášejí na srdce. Je to o nevědomosti a o ochotě cosi si přiznat. Namísto toho, aby člověk, který už trošku cosi ví, si řekl – aha, píchá mě při srdíčku – to znamená – je tu jakési upozornění, že cosi mi nevychází. Moudrý člověk poví: aha, tak to je asi to, že mám jít zítra tam a tam a mne se nechce a mám z toho strach. Když si to přizná, verbalizuje to a rozjede se to. Perikard není nebezpečný z hlediska zdravotního, spíše z hlediska psychického a jeho dopadu. Verbalizovaný problém přestává být problémem. Ale co se stane – lidé začnou mít strach, čím si umocní úzkosti a potom se potíže roztáčí. V nejlepším případě se to pojmenuje angina pectoris, příp. člověk skončí na chorobném „rozběhnutí se“ nějakého jiného orgánu. Od perikardu nás též může bolet ruka, ženské bolí od perikardu také zboku prsa. Když je to „nešťastné“ u žen, tak v místech, kde je dráha perikardu, se vyrábí uzliny. Tyto uzliny se vytvořily až po strachu.

Plíce — párový orgán tlustého střeva — každý plicní problém je ve spojitosti se strachem
Plíce. Je to párový orgán tlustého střeva. A každý plicní problém je ve spojitosti se strachem. Někdo si poví, no dobře, ale když přijde nějaká infekce…! Když je člověk v pohodě, tak mu to nevadí. Všechno čeká jen na naši nepřipravenost. Když budeme v pohodě, můžeme chodit v mraze s krátkým rukávem a neochoříme.

Mozek a termoregulace těla
Když mám v pořádku duši, mám funkční játra -> Když mám perfektní játra, mám dobrý krevní tlak. -> Když mám dobrý krevní tlak, včetně dostatku železa, tak mi dobře funguje mozek.

Když dostatečně funguje mozek, funguje také termoregulační centrum. Je to o tom, že člověk chce se sebou něco dělat a ví, že pořádek v duši je určující pro cokoliv…

Ruka je spojená s energetickými dráhami srdce, osrdečníku, plic, tenkého i tlustého střeva
Je třeba si uvědomit, že existuje souvislost s energetickými dráhami. Např. ruka – je spojená s energetickými dráhami srdce, osrdečníku, plic, tenkého i tlustého střeva – těchto 5 drah si ruku „rozebralo“. Nejčastěji bývá problém tlusté střevo. Proto nemůžeme kývat rukou. Můžeme dělat jakoukoliv činnost — a když si natáhneme ruku, je třeba vědět, že každý natažený sval se upraví do 48 hodin. To, co je potom, už je problém. Přes toto místo se hlásí některá z energetických drah. Když vrzají klouby, jde o zkrácení šlach a zmenší se tak vůle kloubů /ohybnost/. Je to sice fyziologická záležitost, ale začíná to též přes některý orgán, jinak by se šlachy nezkrátily.

Problém neseme v sobě. Když se to přebere, šlachy se uvolní a kloub bude chodit dobře. Když se vydírají klouby, svědčí to o tom, že je nepořádek v těle. Nadledviny se starají o kloubové mazivo.

Křížová oblast je oblast větru a chladu — dráha močového měchýře
Zde prochází dráha močového měchýře. V křížové oblasti kličkuje, proto se této oblasti říká větru a chladu. Je to nejvýraznější prostor pro zvýraznění problémů s močovým měchýřem. Před močovým měchýřem jsou ledviny a to jsou mezilidské vztahy, jak je již uvedeno výše. My se trápíme s mezilidskými vztahy, např. že se lidé k nám zle chovají. My je nebereme takové, jací jsou. V tom je problém lidí.

Etikoterapie pracuje na vytváření vnitřní svobody člověka. Kdo má vnitřní svobodu, dává svobodu všem. Kdo ji nemá, ostatním bere.

Tenisový loket a osteoporóza — propojeno se střevem -> problémy jsou způsobeny hlavně emocemi strachu
Loket – je kontrolovaný tlustým střevem. Onen neblaze proslulý tenisový loket, to je záležitost tenkého střeva. Většinou se vyrábí obklady, obstřiky, ale to, že mezi tím se zhoršuje vylučování vápníku v tenkém střevu a přestávají se dostávat živiny, to už nikdo nesleduje. Kdybychom ovládali tyto souvislosti, tak se nebude řešit loket, kterým se i tak nic nevyřeší, ale bude se pátrat po principu strachu, který poškozuje tenké střevo. Potom by nebylo nebezpečí vzniku osteoporózy. Při osteoporóze v podstatě jde jen o nabourání tenkého střeva v spojitosti s úzkostí.

Zjistíme, tak jako u rakoviny, že nikdo se do rakoviny nedostal smíchy, že každý se k ní protrápil. Žena, která má osteoporózu, se též trápí. Při osteoporóze jde o disfunkčnost tenkého střeva.

Komu se nehýbe zápěstí, to je kvůli plicím
Štítnou žlázu poškozuje opět strach
Štítná žláza jako problém je takový zřídkavý, že to ani neuvěříte. To, co se považuje za „štítnou žlázu“, je strach. Je to jakoby zhmotnění problému žaludku, a žaludek – to je strach. Je to asi tak – strach se projevuje svíráním žaludku a má to vliv i na jiné orgány. Strach vám tahá krk – jak se píše v románech: Otevřely se dveře a všem se strachem sevřelo hrdlo.

Ekzémy způsobují játra
Ekzémy = játra. Při vyšetření ekzému je zbytečné přijít s dítětem, neboť původcem je matka. Jak bylo uvedeno výše — játra poškozují: lítost, úzkost, strach, ale též zloba, zlost, křivdy.

Lupenku způsobují játra a tlusté střevo
Lupenka /psoriáza/ je kombinaci jater a tlustého střeva. Je to intoxikace organizmu přes nabourané tlusté střevo – nečistoty jdou do krve a ty se potom dostávají na povrch.

Hořkost v ústech
To je nadprodukce játrových a žaludečních šťáv.

Pálení žáhy
Rada: 2 lžičky plnotučné hořčice zhltnout. Hořčina se spojí s kyselinami a je vám dobře.

Univerzální řešení začíná v duši — jedině tam můžete odstranit příčinu veškerých svých problémů
Pozn. redakce: Na úvod následujících odstavců od Jana Cindlera znovu zdůrazňujeme — zde uvedené informace nejsou přesné, jelikož neberou v úvahu skutečné důvody dění v lidské psychice — a přesně řečeno nejde ani o pocity ale o emoce, které produkuje ego — když si vyřešíte problémy mezi těmi dvěma co „bydlí v domě vašeho těla“, odstraníte příčinu… na rozdíl od většiny autorů vám Ragauian.cz dává SKUTEČNĚ praktický návod v seriálu Dualita lidského bytí. Za pomoci archetypálních příběhů a podobenství se dozvíte i o smyslu toho všeho a hlavně — najdete klíč k řešení »

http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/
Jan Cindler říká mj. …

Když my sami nezačneme sami se sebou rozumně zacházet, nezačneme si vytvářet vztah sami k sobě, který je předurčující k zbytku našeho života, pořádek v nás nikdo cizí neudělá.

Je třeba si zvolit některou z metod, něco, za čím už jdeme. Jde o jakousi cestu k sebepoznání, nebo uvolnění psychického napětí, abychom se opravdu mohli nad sebou zamyslet a řešit svůj život.

Pocity lítosti, křivd a strachu, které si nosíme, si lidé též přinášejí s sebou. Přinášíme si je z období nevědomí, z našeho prenatálního vývoje nebo z raného dětství do 9 roků. Kdybychom si tyto pocity nepřinesli, tak je dnes neprožíváme, neboť v racionálním životě bychom je nezískali. Situace v životě v nás jen probouzí tyto archetypální zážitky a my je neumíme řešit.

Dnešní strach není dnešním strachem
Dnešní strach může být probuzený strach např. z 5. měsíce těhotenství naší matky. To všechno řeší etikoterapie. …

Komunikací o pocitech se tyto věci dají posunut do neškodné polohy, neboť tyto věci se dají najít. Dají se najít poměrně lehce, neboť když nyní přežíváme nějaký strach nebo křivdu a budeme se o tom bavit, tak nám naskočí celá šňůra těchto pocitů. Problémem je, že o pocitech by se neměly bavit dvě ženy nebo dva chlapi. Žena je emocionální kapsa, a chlap je více racionální. Třeba, aby racionální a emocionální prvek řešili problém spolu. Zážitková sféra ženy dotváří jemnost v racionálním chápaní muže. Na pocit se vytvoří dvojitý pohled. U muže se problém přes jakýsi vnější pocit posune. Mezi partnery se zřídka hovoří o pocitech, neboť člověk má strach, že tím odhaluje svoje vnitro a ten druhý to zneužije. On to sice nemusí zneužít, ale my se bojíme. Tak to raději zastavíme hned v základech. Rozhovory mezi partnery fungují na principech: nejprve dávej, potom ber. Neútočí na nikoho. Některý z nich začne: představ si, dnes sem zažila takovou věc. Takový divný pocit jsem z toho měla. Muž se zeptá: co to bylo? Muž musí přijít s nabídkou, ale já musím vytvořit tomu druhému pocit, že nemusí mít strach o tom hovořit.

Když se jednou podaří rozvinout komunikaci o pocitech, stává se z toho nekonečný příběh a nikdy nekončící téma. Je však třeba k tomu najít odvahu a pustit se do toho.

Když se trápíme, jakýmsi způsobem věci předurčujeme, programujeme si něco a věci se tak odvíjejí jinak. Jsme naprogramovaní, dochází ke střetu a z toho onemocníme.

Život je třeba brát tak, jak je a k tomu se dá dopracovat. Snaha, úsilí jsou prvořadé. Pokud toto nemáme, nemusíme se o tom ani bavit.

Jan Cindler
A co s tím? Jak změnit svou psychiku? Jak změnit sám-sebe? Máme skutečně praktické a funkční řešení!
Hezké rady. Pravdivé, nic proti nim. Mají jen malý háček… 😉

Snadno se to řekne, ale o dost hůře realizuje. Obzvlášť, když nevíte, jak svou psychiku správně řídit.

Ovšem nic není ztraceno. Ragauian.cz vám totiž navíc nabízí právě ten chybějící článek řetězu — totiž jak zvládnout ty své emoce, jak dosáhnout rovnováhy jin-jang, jak „uzavřít mír v jednom domě těla“ mezi těmi dvěma v duši, co tam spolu bydlí…

Čtěte v rubrice „Dualita lidského bytí“ » kde se nejdříve za pomoci archetypálních příběhů dozvíte v jaké situaci a proč se lidská psychika nachází… a nejen to, dozvíte se především, co se s tím dá dělat. Jde o maximálně praktický návod s okamžitým praktickým efektem ve formě daleko kvalitnějšího a spokojenějšího žití….
Literatura:

Přednáška Jana Cindlera
Xenofon: Vzpomínky na Sokrata
Chopra, D.: Sedm duchovních zákonů úspěchu
Porkin, R., Stroll, A.: Filozofie pro každého
Lachmanová, K.: Vězení s klíčem uvnitř
Lachmanová, K.: Dvojí tvář lenosti
Peseschkian, N.: Příběh jako pokrm pro dětskou duši
Osho: Hořčičné semínko
Strig, H. J.: Malé dějiny filozofie
http://www.celostnimedicina.cz/etikoterapie-7-pocitu-ktere-nam-poskozuji-zdravi.htm