Nikola Tesla

Jedná se o otrocký překlad z překladače. Pokusím se o úpravu, ale i tak je srozumitelný.

N. Tesla byl na vysokém stupni duševní evoluce.

nicola-tesla

Nikola Tesla se narodil v roce Smiljan v čem byl pak součástí rakouské říše a je nyní v Chorvatsku. Zemřel koronární trombózy v New Yorku v roce 1943.

Tesla byl zvýšen pravoslavného. Jeho rodina byla pravděpodobně docela zbožný jako jeho otec byl kněz v church.1

Jako dospělý, Tesla vyvinul nuanced pohled na náboženství a místo lidstva ve vesmíru. Dalo by se říci, jeho osobní filozofie byla blíže k buddhistická s orientací směrem k jednotě a jednoty. Často říkal věci jako:

Může někdo pochybovat o tom dnes, že všechny miliony jedinců a všech nespočetných typy a charaktery představovat určitý subjekt, jednotku? I když zatím přemýšlet a jednat, jsme drženy pohromadě, jako hvězdy na obloze, s vazbami inseparable.2

Jindy, Tesla znělo velmi skeptický ohledně náboženství a nadpřirozeno (není překvapivé vzhledem k tomu, že byl vzteklý obránce vědecké metody). A mnozí ho vzít v úvahu ateista, 3 s největší pravděpodobností kvůli citací, jako je:

Mohlo by se také říci, že Bůh má vlastnosti. Nemá, ale pouze atributy a jedná se o našem vlastním making.4

Ach ano. Starý „Muž udělal bůh ‚trik. Velmi pěkný, ale je také možné, že Tesla nikdy úplně se vzpíral jeho křesťanské indoktrinaci a přinejmenším uznal ho říkat:

Dar duševní síly pochází od Boha, Božské Bytosti, a jestliže svou mysl soustředíme na tuto pravdu, dostaneme se do souznění s touto velikou mocí. Moje matka mě naučila hledat veškerou pravdu v Bibli; věnoval jsem tedy několik příštích měsíců studiu tohoto work.5

Politika elektřiny, jednoty a míru

Teslův politický kontext byl jeden z celosvětového násilí a ničení. On žil, aby viděl jeho domovské země rozděleny do pieces6 po I. světové válce a zemřel jako druhá světová válka byla v plném proudu.

V této souvislosti je snadné pochopit jeho reakce jeho fixace na míru a lidské jednoty. Spíše než být zastáncem jedné nebo druhé politická strana, Tesla vzal přístup meta-politické a doufal, že změny v lidském vědomí. Řekl:

To, co teď chci, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami na celém světě, a odstranění egoismu a pýchy, která je vždy náchylná uvrhnout svět do pravěkého barbarství a svárů … Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.7

Teslovy politika jsou nadčasové, idealistický a do budoucna. Ale jako člověka, který je popsán na internetu do puntíku do 1908,8 snad máme důvod k naději jeho idealistický civilizace by mohla skutečně stát.